کاشی اطلس مهریز کاشی اطلس مهریز

ولادت منجی آدم ، نگین انگشتری خاتم ، ناجی بشریت ، دردانۀ نبوت ، جوانۀ جاوید امامت ، شهد شیرین ولایت ، مهدی موعود (عج) بر همگان تهنیت باد